Share   Report!   Description

Orta Asya göçebe Türk topluluklarının ev olarak kullandıkları çadırlara genel olarak "Yurt" adı verilmektedir. Kırgızca'da "Boz Üy", Kazakça'da ise "Kiyiz Üy" (Киіз үй - Keçe Ev) olarak geçer. #Kazak #КиізYй #KeçeEv


Hide
Loading download links..

  Related Videos